The Songs

Ko e Hokohoko ’o e Ngaahi Hiva (Hingoa faka-Finileni)

List of the songs (in Finnish)

Ala mai Laumālie (Pyhän kosketus)

All Night, All Day

‘Eiki Ē (Valoa)

’Eiki Tali ’a e Lotu ’a ’Ana mo ’Ilisapesi (Kirkossa)

’E Tamai Ē (Siunaa koko maailmaa)

Fakamālō’ia ’a e ’Eiki (Olet valveilla)

Fiefia ’i he ’Eiki (Onneni on olla Herraa lähellä)

Haleluia (Elämä on nyt)

Ha’u Kātoa ‘a e fie Ha’u (Kaikki saavat tulla)

Ha’u Laumālie (Tule rauhan, Henki)

Hiva Fiefia (Tulkoon joulu)

Ko e Kosipeli (Evankelium)

Ko e Ongoongo Lelei (Ilouutinen)

Ko e ’Otua Lahi (Pyhiinvaeltajan laulu)

Ko Sihova Hoku Hao’anga (Laulakaa Herralle)

Ngeia e ‘Otua mo ‘ene ‘Ofa (Rakkaus on yhteyttä maailmaan)

‘Ofa ‘a e ‘Otua (Vuorilaulu)

Pule’anga ‘o e Langi (Vaikka olen)

Saame 23 (Silloin, kun en itse jaksa)

Saame 46 (Kuljeta ja johda)

Saame 95 (Kosketa minua, Henki)

Sīsū Fanongo ki He’eku Lotu (Jeesus, kuule rukoukseni)

Sīsū Na‘e Taupe He Koluse (Tilkkutäkki)

Swing Low

Taki Au ’Eiki (Suomalainen rukous)